link do bip

 

Ankieta dla absolwentów

 


 

Dnia 31.05.2016r. (wtorek) w godzinach 17.00 - 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów naszej szkoły.

 

 


 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze wraz z Radą Rodziców zapraszają do wzięcia udziału w Festynie Rodzinnym – „DOROŚLI DZIECIOM” organizowanym z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w dniu  11 czerwca 2016r. w godz. 10:00 – 13:00 na terenie naszej szkoły. Tego dnia pragniemy pokazać społeczności lokalnej osiągnięcia naszych uczniów poprzez wystawienie spektakli teatralnych, organizację zawodów sportowych oraz aukcję prac plastycznych. Zaplanowaliśmy nagrody i poczęstunek dla uczestników. Gwarantujemy świetną zabawę.

Ogromnie liczymy na wsparcie naszej akcji. Wszelkie dochody uzyskane z akcji przeznaczamy na zakup sprzętu nagłaśniającego dla szkoły.

 

Z poważaniem

Podajemy numer konta Rady Rodziców : BS Andrespol: 37 8781 0006 0000 0576 2000 0010

 


 

Szanowni Rodzice


Z wielką przyjemnością informujemy, że dnia 12 maja 2016r. (czwartek) o godz. 14:00
zaplanowaliśmy spotkanie organizacyjno-informacyjne z Dyrektorem Szkoły, Nauczycielami, Rodzicami oraz Dziećmi, pod hasłem: "Dzień otwarty”.

 
Serdecznie zapraszamy

 KRAINA BŁYSKOTLIWYCH POMYSŁÓW


DROGI RODZICU,


Przyszłość Twojego dziecka zależy w dużej mierze od Ciebie. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko stało się bardziej samodzielne, niezależne, przedsiębiorcze, otwarte, miało poczucie własnej wartości, nie rezygnowało z własnych pasji i zainteresowań, to zajęcia, które chcę zaproponować rozwijają postawy i umiejętności na całe życie.

 


SERDECZNIE ZAPRASZAM


zainteresowanych Rodziców na spotkanie informacyjne dotyczące przedstawienia oferty zajęć pozalekcyjnych nakierowanych na kształtowanie umiejętności, które mają ogromne znaczenie w codziennym życiu prywatnym i zawodowym takich jak:
- wspólne rozwiązywanie problemów - współpraca w grupie
- autoprezentacja
- kreatywność i krytyczne myślenie
- umiejętność szybkiego wyszukiwania i selekcji potrzebnych informacji
- asertywność
- radzenie sobie ze stresem
- motywacja do działania
- właściwa organizacja czasu
- umiejętność łączenia swoich pasji z nauką w szkole (a w przyszłości: pracą).


Zajęcia te, to świetne uzupełnienie dla obowiązkowych zajęć szkolnych skupionych na zdobyciu przedmiotowej wiedzy. Są to zajęcia, które mogą procentować w całym dalszym życiu Dziecka. Rozwijają umiejętności niezbędne do życia w niezwykle dynamicznej rzeczywistości XXI wieku.

Program zajęć skierowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat, które szukają czegoś więcej, niż nauka szkolna, chcą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i zdobyć nowe zainteresowania.

Zajęcia odbywają się w grupach 6-8 osobowych na terenie szkoły w godzinach popołudniowych. W Krainie Błyskotliwych Pomysłów Uczestnicy rozwiązują ciekawe problemy, wykorzystują i poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania naukowe, bawią się w niekonwencjonalny sposób słowami, sprawdzają własne możliwości w różnych działaniach


Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 kwietnia o godz. 17.00


ZAPRASZAMY SERDECZNIE  

 


 

Dnia 26.04.2016r. (wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami uczniów naszej szkoły.

 

godzina 17.00 - Klasy I-III

godzina 18.00 - Klasy IV - VI


 KONKURS WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ


25 kwietnia 2016 na 7 godzinie lekcyjnej odbędzie się KONKURS WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ dla klas V i VI.

Tematyka konkursu dotyczy ogólnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej, jej symbolach i instytucjach oraz zakresie jej działania.

Zakres materiału:
- flaga, hymn, maskotka
- instytucje, waluta
- kraje członkowskie i ich stolice, zabytki i geografia
- nazwy krajów i narodowości w języku angielskim.

Pytania będą sformułowane w języku polskim i angielskim.
Do konkursu można się przygotować korzystając m.in. z oficjalnej strony Unii Europejskiej: http://europa.eu

 


 

Szanowni Rodzice

Z wielką przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy w naszej szkole nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych. Będzie się on odbywał wg nastęującego harmonogramu:

 

Harmonogram przyjęcia do oddziałów przedszkolnych

Wnioski o przyjęcie  oddziałów przedszkolnych są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

 

Wniosek o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych

 


 

Szanowni Rodzice

Z wielką przyjemnością informujemy, że od dnia 01.02.2016r. rozpoczynamy w naszej szkole proces rekrutacyjny, naboru uczniów do klas I, który będzie trwał do 31.03.2016r.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej pod następującymi linkami:

 

Zgłoszenie do klasy I dla dzieci z obwodu.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy I dla dzieci spoza obwodu - strona 1.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy I dla dzieci spoza obwodu - strona 2.

 

Harmonogram naboru do klasy I szkół podstawowych dla których

Gmina Andrespol jest Organem Prowadzącym.

 

 

,,Dzień otwarty”


W związku z tym, dnia 12 maja 2016r. (czwartek) o godz.14:00, zaplanowaliśmy spotkanie organizacyjno-informacyjne z Dyrektorem Szkoły, Nauczycielami, Rodzicami oraz Dziećmi, pod hasłem:
 
Serdecznie zapraszamy

 


 

Zapraszamy do udziału

 

W KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRAMATYCZNO-LEKSYKALNYM  KLAS CZWARTYCH I PIĄTYCH

 

Konkurs odbędzie się w piątek 8 kwietnia na 6 godzinie lekcyjnej w Sali nr 15

 

Prosimy o zgłoszenia u nauczycieli uczących w danej klasie

 


 

Olimpusek z języka angielskiego


Zapraszamy uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji wiosennej olimpiady: Olimpusek z języka angielskiego.

Olimpiady mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone 08-04-2016 r.
Zgoszenia  i opłaty za udział w olimpiadzie należy dokonać do 4.03.2016 r.
Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Przykładowe zestawy pytań można znaleźć na stronie www.olimpus.edu.pl.
Zasady ogólne:


1. Olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego przeznaczone są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej od klasy I do III.
2. Olimpiady zostaną przeprowadzone w szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w olimpiadzie, do szkół zostaną przesłane materiały konkursowe. Termin nadesłania materiałów to: 04-04-2016 r.
4. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.
5. Olimpiady zawierają zestawy 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.
6. Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Godzina rozpoczęcia olimpiad nie jest narzucona przez organizatora i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę.
7. Po przeprowadzeniu olimpiady wypełnione sprawdziany należy przesłać listem poleconym do siedziby firmy Olimpus, gdzie zostaną sprawdzone.
8. Do dnia 30-05-2016 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.
9. Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 8 uczestników.

Opłaty
Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe w wysokości 9,00 zł.
Nagrody:
Każdy z uczestników olimpiad OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.
Dla najlepszych w każdej z olimpiad zostały przewidziane następujące nagrody:
•   Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda książkowa,
•   Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
•   Miejsca 6-15: Dyplomy laureata,
•   Miejsca od 16: Dyplomy uznania.
Honorowane są miejsca ex aequo.
Szkoła, z której w olimpiadach OLIMPUSEK łącznie weźmie udział ponad 120 uczestników, otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

 


 

 

Przekaż 1% swojego podatku dla Przemka Kmieciaka


Szanowni Państwo!


Przemek Kmieciak jest uczniem Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze. Obecnie uczęszcza do klasy IVc. Przez pierwsze cztery lata rozwijał się prawidłowo, choć był drobniejszy niż jego rówieśnicy i gorzej mówił. Przeprowadzone badania specjalistyczne potwierdziły genetyczną chorobę - postępujący zanik mięśni. Choroba ta jest niestety postępująca i nieuleczalna. Przemek porusza się na wózku inwalidzkim. Konieczna jest regularna rehabilitacja.


Aby pomóc Przemkowi, wystarczy przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2015 rok wpisać w PIT KRS 0000 022 383 z dopiskiem DLA PRZEMKA KMIECIAKA.


Nie szkodzi, że kwota ta może wynosić kilka czy kilkanaście złotych - ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. To niewielki wysiłek, a dla nas znaczy tak wiele. Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc.


Przemek z Rodziną i Gronem Pedagogicznym SP w Wiśniowej Górze

 


 

Szkolny Klub UNICEF

 

 

 

 

Projekt  „MALI uczniowie idą do szkoły"

 

 

 

 

Jest to projekt edukacyjno–pomocowy, z którego uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się, jak wygląda kwestia dostępu do edukacji na świecie, w szczególności w Afryce. W ramach akcji uczniowie starają się pomóc dzieciom w Mali zbierając fundusze, które umożliwią im naukę. Integralną częścią tego programu jest projekt na najbardziej oryginalną książkę (może być w formie opowiadania, tomiku poezji, komiksu). W związku z tym, uczniowie klas starszych tworzą je samodzielnie, młodsi z pomocą rodziców. Wszystkie książki, które czytamy wzbogacają nas. Te wykonane samodzielnie mają dodatkową funkcję – przyniosą korzyść innym dzieciom. Uczniowie włożyli wiele pracy i wysiłku tworząc własne arcydzieła. Każda książka jest niepowtarzalna, gdyż wykonana została z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy innym. Zostaną one zaprezentowane 11 lutego 2016 roku, ponieważ właśnie tego dnia w naszej szkole w godzinach 16:30 – 18:00 odbędzie się kiermasz: książek, zakładek do książek oraz innych drobiazgów wykonanych przez uczniów. Rodzice i zaproszeni do szkoły goście będą mogli wybrać książkę w zamian za przekazanie darowizny na rzecz dzieci w Mali. Zachęcamy serdecznie do włączenia się do akcji i z góry serdecznie dziękujemy za okazane serce.

 

 

Szkolni koordynatorzy

p. Marlena Lenica

p. Agnieszka Pietrzyk

p. Jolanta Haubus

p. Joanna Soszka

 

Szkolny Klub UNICEF

Dzień Książki dla Afryki

11 lutego 2016 roku

godz. 16:30 – 18:00

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

 

Szkoły na świecie - prezentacja

 

Edukacja na świecie

 

Mali - podstawowe informacje

 

Mali - problemy kraju - prezentacja


 


 

„Mikołajki dla Ekwadoru - dzieci pomagają dzieciom”


Dnia 12. 12. 2015 r. na placu przed Urzędem Gminy w Andrespolu odbyła się akcja charytatywna na rzecz żłobka w San Domingo (Ekwador) zorganizowana z inicjatywy klasy V c przy wsparciu Pana Wójta Gminy Andrespol Dariusza Kubusa oraz rodziców pod opieką organizacyjną nauczycieli religii Beaty Porochniak i Katarzyny Lamprecht - Łysoniewskiej. Do przedsięwzięcia przyłączyli się także uczniowie innych klas naszej szkoły jak i koło misyjne. Dzięki temu przygotowane zostały różne atrakcje: Mikołaj, który miał dla wszystkich cukierki i chętnie pozował do zdjęć, występy dzieci z klasy II e, III b, VI d jak i z zespołu „Hajdasz”. Były również stoiska z: loterią fantową, malowaniem twarzy i wykonywaniem tatuaży, ciastami oraz sprzedaż słodkich ozdób choinkowych przez spacerujące po placu anioły z koła misyjnego. Dzięki podjętej inicjatywie udało się zebrać dużą sumę pieniędzy 1917 zł na pomoc maluszkom z odległego nam zakątka świata, ucząc się jednocześnie gestów dobroci i solidarności.

 


 

Konsultacje dla rodziców uczniów naszej szkoły odbędą się 26.01.2016r. (wtorek) w godz. 17.00 - 18.00.

 


 

Szklenia dla rodziców.

 

Psycholog szkolny, mgr Karina Sokołowska przeprowadzi następujące szkolenia rodziców uczniów naszej szkoły:

 

- „Depresja u dzieci w wieku szkolnym” - 26.01.2016r. o godz. 16.00.

- „Socjoterapia – pomoc i wsparcie dla prawidłowego rozwoju dziecka” – 09.02.2016t. o godz. 16.00.

 


 

Zebrania z rodzicami.

 

Dnia 11.02.2016r. (czwartek) odbędą się zebrania z rodzicami uczniów naszej szkoły.

 

Klasy I-III - godz. 17.00

Klasy IV-VI - godz. 18.00

 


 

Konkurs pt. Zbieram makulaturę, ratuje las

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła wygrała konkurs „Zbieram makulaturę, ratuję las” organizowany przez Prasę Łódzką. Wynik 2950 kg zebranej makulatury pobił wszystkie inne placówki. Szkoła otrzymała  talon pieniężny na kwotę 2000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rtv. Najlepsze wyniki  w zbiórce osiągnęli uczniowie klas młodszych i to właśnie przedstawiciele tych klas wraz z opiekunem odebrali nagrodę w redakcji Expressu Ilustrowanego. Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom i uczniom za zaangażowanie w zbiórkę makulatury. 


 

Obiady na stołówce szkolnej w 2016r. (do dnia 21.06.2016)

 

Miesiąc Ilość obiadów Cena
Styczeń 19 obiadów x 3,5zł = 66,50zł
Luty 11 obiadów x 3,5zł = 38,50zł
Marzec 17 obiadów x 3,5zł = 59,50zł
Kwiecień 17 obiadów x 3,5zł = 59,50zł
Maj 18 obiadów x 3,5zł = 63,00zł
Czerwiec 15 obiadów x 3,5zł = 52,50zł

 

 


 

 


 

Szkolenie dla rodziców

 

Dnia 15.12.2015r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali nr 8 odbędzie się szkolenie dla rodziców uczniów naszej szkoły nt "Zrozumieć ADHD". Szkolenie poprowadzi psycholog szkolny - p. Karina Skołowska.

 


 

HARMONOGRAM TYGODNIA WOLONTARIATU

(07.12.- 14.12.2015r.)

 

L.p. Data Zadania
 

03.12.2015r.

(czwartek)
 1. ,,Wolontariat a pomoc osobom potrzebującym”- zajęcia mające
  na celu promowanie idei wolontariatu- rozumianego jako bezinteresowne poświęcanie swojego czasu i wysiłku na rzecz innych.
 2. Apel- przedstawienie społeczności szkolnej  harmonogramu Tygodnia Wolontariatu.
1.

07.12.2015r.

(poniedziałek)
 1. ,,Mikołaj w schronisku”.- zbiórka karmy dla zwierząt.
 2. Warsztaty plastyczne poświęcone tematowi wolontariatu. (Przygotowanie choinek, lampionów,
  i innych ozdób bożonarodzeniowych przeznaczonych na kiermasz.)
 3. Warsztaty teatralne poświęcone tematowi wolontariatu.
 4. Dyżurni na korytarzu. Powołanie uczniów (kl. V- VI), których zadaniem będzie czuwanie nad bezpieczeństwem kolegów i koleżanek w czasie długich przerw.
 5. Akcja ,,Góra Grosza”- pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki.
 6. Zbiórka nakrętek.
 7. Realizacja działań projektowych: ,,Mali uczniowie idą do szkoły”. (Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali,  kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,zebranie środków finansowych na edukację dzieci
  w Mali.
2.

08.12.2015r.

(wtorek)
 1. Dyżurni na korytarzu.
 2. Warsztaty plastyczne i teatralne poświęcone tematowi wolontariatu.
 3. ,,Mikołaj w schronisku”- zbiórka karmy dla zwierząt.
 4. Akcja ,,Góra Grosza”.
 5. Zbiórka nakrętek.
 6. Zbiórka przyborów szkolnych
  dla dzieci z rodzin potrzebujących.
 7. Realizacja działań projektowych: ,,Mali uczniowie idą do szkoły”.
3.

09.12.2015r.

(środa)
 1. Zbiórka przyborów szkolnych
 2. Warsztaty plastyczne i teatralne poświęcone tematowi wolontariatu.
 3. Dyżurni na korytarzu.
 4. Zbiórka żywności i środków czystości dla rodzin  potrzebujących.
 5. Akcja ,,Góra Grosza”.
 6. Zbiórka nakrętek.
 7. Realizacja działań projektowych: ,,Mali uczniowie idą do szkoły”.
 8. Spotkania z pensjonariuszami Domu Opieki Społecznej.
4.

10.12.2015r.

(czwartek)
 1. Spotkanie z lokalnym liderem wolontariatu.
 2. Zbiórka żywności i środków czystości dla rodzin potrzebujących.
 3. Dyżurni na korytarzu.
 4. Sprzedaż domowych wypieków.
 5. Zbiórka przyborów szkolnych
  dla dzieci z rodzin potrzebujących.
 6. Akcja ,,Góra Grosza”.
 7. Zbiórka nakrętek.
 8. Realizacja działań projektowych: ,,Mali uczniowie idą do szkoły”.
5.

11.12.2015r.

(piątek)
 1. Kiermasz kartek świątecznych, ozdób bożonarodzeniowych.
 2. Dyżurni na korytarzu.
 3. Zbiórka nakrętek.
 4. Akcja ,,Góra Grosza”.
 5. Realizacja działań projektowych: ,,Mali uczniowie idą do szkoły”.
 6. Przedstawienie; ,,Kot w butach” przygotowane dla uczniów SP
  i pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Wiśniowej Górze.
6.

12.12.2015r.

(sobota)

 

g.10.00-12.00
 1. „Mikołajki dla Ekwadoru”- dzieci pomagają dzieciom. Akcja charytatywna na rzecz żłobka w San Domingo (Ekwador) przed Urzędem Gminy w Andrespolu:
 • zdjęcia z Mikołajem,
 • sprzedaż ciast i słodkich ozdób choinkowych,
 • malowanie twarzy,
 • tatuaże,
 • występy dzieci,
 • pokaz Capoeira,
 • loteria fantowa.
7.

14.12.2015r.

(poniedziałek)
 1. Przygotowanie i rozdysponowanie rodzinom potrzebującym paczek żywnościowych i przyborów szkolnych.
 2. Podsumowanie działań realizowanych w ramach Tygodnia Wolontariatu.

 

Cele:

 1. Dofinansowanie wycieczek dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Pomoc na rzecz edukacji w Mali.
 3. Wsparcie dla dzieci z krajów misyjnych.
 4. Świąteczne paczki żywnościowe dla rodzin potrzebujących.
 5. Pomoc schronisku dla zwierząt.

 


 

Dane do przelewu za obiady

 

Wszystkich Państwa, którzy dokonują wpłat za obiady na konto szkoły, serdecznie prosimy aby w tytule przelewu znalazły się następujące dane:


1.Imię i nazwisko dziecka

2.Szkoła Podstawowa czy Gimnazjum (wpisać właściwe)

3.Klasa do której uczeń/uczennica uczęszcza

4.Miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

 


 

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS II

„My First English Picture Dictionary”

(Mój pierwszy obrazkowy słowniczek j. ang.)

 

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 9 grudnia 2015r. (środa) przygotować słowniczek językowy na jeden z wybranych tematów:

-przybory szkolne,

-części ciała,

-członkowie rodziny,

-jedzenie,

-dzikie zwierzęta,

-zabawki,

-dom,

-domowe zwierzęta.

 

Słowniczek powinien być wykonany przez jedną osobę. Strony słowniczka powinny zawierać, ułożone alfabetycznie, zdjęcia, ilustracje itp. (technika dowolna), przedstawiające hasła wraz z angielskim podpisem. Na pierwszej stronie powinien znaleźć się podpis dziecka oraz tematyka słowniczka (tytuł w języku angielskim).


Format słowniczka: A4 lub A5.


Ilość słów: minimalnie 10 - maksymalnie 30.


Oceniana będzie:

- poprawność językowa;

- estetyka wykonania;

- pomysłowość

 

Prace można oddawać do swojej pani od języka angielskiego. Każdy uczeń może wykonać jedną pracę.

 

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody.

Zapraszamy do udziału!

 


 

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS III

„My First English Picture Dictionary”

(Mój pierwszy obrazkowy słowniczek j. ang.)

 

 

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 23 grudnia 2015r. (środa)

przygotować słowniczek językowy na jeden z wybranych tematów:

 • Christmas – Święta Bożego Narodzenia
 • New Year’s Eve and Carnival – Sylwester i Karnawał
 • Easter – Wielkanoc

Słowniczek powinien być wykonany przez jedną osobę. Strony słowniczka powinny zawierać, ułożone alfabetycznie, zdjęcia, ilustracje itp. (technika dowolna), przedstawiające hasła wraz z angielskim podpisem. Na pierwszej stronie powinien znaleźć się podpis dziecka oraz tematyka słowniczka (tytuł w języku angielskim).


Format słowniczka: A4 lub A5.


Ilość słów: minimalnie 15 - maksymalnie 40.


Oceniana będzie:

- poprawność językowa;

- estetyka wykonania;

- pomysłowość

 

Prace można oddawać do swojej pani od języka angielskiego. Każdy uczeń może wykonać jedną pracę.

 

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody.

Zapraszamy do udziału!

 


 

XV  OGÓLNOŁÓDZKA  MAŁA  OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

I etap – wewnątrzszkolny - 8 grudnia 2015 r. (wtorek)

 

Na każdym z etapów jest przeprowadzany test pisemny jednakowy dla wszystkich uczestników. Testy objęte są tajemnicą do momentu rozpoczęcia eliminacji konkursowych na poszczególnych szczeblach.

 

Składają się one z zadań sprawdzających następujące umiejętności i wiadomości

leksykalno-gramatyczne, w tym pięciu czasów:

 

- Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple oraz wyrażenie „to be going to”

- wiadomości kulturowe o krajach anglojęzycznych

- rozumienie tekstu pisanego.

 

Prosimy o zgłoszenia u pani Bożeny Darnowskiej i pani Mileny Busiakiewicz

do 30 listopada 2015 r.

 


 

HARMONOGRAM KONKURSÓW – JĘZYK ANGIELSKI

 

Regulaminy konkursów oraz ich dokładne terminy zostaną podane podczas lekcji języka angielskiego

 

  Imię i nazwisko nauczyciela Tematyka i termin
1. Milena Busiakiewicz

- Mała Ogólnołódzka Olimpiada kl. VI - Grudzień 2015

- Konkurs gramatyczny kl. IV, V - Grudzień 2015

- English is my Passport – wybrani uczniowie kl. VI - II semestr

- Oxford – kl. IV, V, VI - II semestr

- Konkurs – „Mój pierwszy obrazkowy słowniczek języka angielskiego” – kl. II, III - II semestr

2. Bożena Darnowska

- Mała Ogólnołódzka Olimpiada kl. VI - Grudzień 2015

- Konkurs wiedzy o UE kl. V, VI - Kwiecień 2015

- English is my Passport – wybrani uczniowie kl. VI - II semestr

3. Joanna Staniszewska

- Oxford – kl. IV, V, VI - II semestr

- Konkurs gramatyczny kl. IV, V - Grudzień 2015

4. Aneta Szlosek - Konkurs Piosenki Angielskiej kl. IV, V, VI - II semestr
5. Agnieszki Miller - Konkurs – „Mój pierwszy obrazkowy słowniczek języka angielskiego” – kl. II, III - Grudzień 2015

 

 


 

Zebrania z rodzicami

 

Dnia 01.12.2015r. (wtorek) odbędą sie zebrania z rodzicami uczniów naszej szkoły.

 

- Klasy I-III - godz. 17.00

- Klasy IV-VI - godz. 18.00

 

 

 


 

Warsztaty dla nauczycieli

 

Dnia 10.11.2015r. (wtorek) o godz. 15.30 odbędą się warsztaty dla nauczycieli pt. "Uczeń z ADHD".

 

Warsztaty poprowadzi psycholog szkolny - Karina Sokołowska.

 


 

W naszej szkole działa "Klub gier planszowych"


 

 

 


 

Zbiórka makulatury

 

 

Możesz zacząć zmieniać swój świat, w prosty sposób, już od dziś.

Jeżeli na Twoich półkach zalegają niepotrzebne gazety, kserówki, zapisane zeszyty, nie czekaj. Razem z nami zacznij segregować śmieci.

Pamiętaj zawsze, aby uzyskać tyle samo papieru, co z 1 tony makulatury

trzeba wyciąć, aż 1 ha lasu!!!

 

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do akcji pod hasłem „Zbieram makulaturę, ratuję las” organizowaną przez redakcję „Expressu Ilustrowanego” i „Dziennika Łódzkiego”. W dniach 17.10.2015 – 22.11.2015 w naszej szkole odbędzie się zbiórka makulatury. Zbieramy makulaturę gazetową szarą i kolorową, kartki, karteczki typu papier ksero i do drukarki, książki (bez okładek!). Ze zbiórki WYŁĄCZAMY KARTONY I TEKTURĘ. Makulatura musi być spakowana w paczki lub powiązana w taki sposób, aby była zdatna do zabrania. Na paczce powinna znajdować się informacja, z której ona jest klasy (np. Klasa Ia). Miejsce składowania makulatury – szatnia szkolna. Zwycięzcami konkursu będą 3 szkoły, które w czasie trwania akcji zbiorą największą ilość makulatury. Nagrodami głównymi przekazanymi przez Organizatora w konkursie będą: - bony na zakup sprzętu RTV lub bony na zakup sprzętu sportowego. Ponadto z każdej z 12 szkół – klasa, która uzbiera największą liczbę makulatury uczestniczyć będzie w seansie filmowym w kinie Helios mieszczącym się w C. H. Sukcesja. Dla kolejnych klas przewidywane są bezpłatne wycieczki do sponsorów akcji. Ilość dodatkowych wycieczek podana będzie przed rozpoczęciem zbiórki. Każdy z uczestników konkursu otrzyma miesięczną prenumeratę Dziennika Łódzkiego i/lub Expressu Ilustrowanego w proporcji - 1 tytuł na jeden miesiąc za każde 100 kg makulatury.

 

Gorąco zachęcamy Państwa i dzieci do aktywnego uczestnictwa.


Pozdrawiamy

Grono Pedagogiczne SP im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej  Górze.

 

 


 

Konsultacje

 

W związku ze szkoleniem dla rodziców uczniów klas I-IV, konsultacje z dnia 27.10.2015r. zostały przełożone na dzień szkolenia, czyli na 05.11.2015r.

Godziny szkolenia dla rodziców uczniów klas I-IV - 17.00-17.45

Godziny konsultacji:
- klasy V-VI - 17.00-18.00
- klasy IV - 17.45-18.15

 


 

Szkolenie dla rodziców

 

Dnia 05.11.2015r. (czwartek) o godz 17.00 odbędzie się szkolenie dla rodziców uczniów kl. I-IV nt "Problemy wczesnego wychowania dzieci". Szkolenie przeprowadzi przedstwaiciel fundacji "Psychowsparcie" p. Sławomir Grzegorek.

 

 


 

Obiady w roku szkolnym 2015/2016

 

Informacje dotyczące cen obiadów.

 


 

Szkolenie dla rodziców

 

Dnia 13.10.2015r. (wtorek) o godz 16.00 odbędzie się szkolenie dla rodziców nt "Jak pomóc dziecku w nauce w IV klasie". Szkolenie przeprowadzi psycholog szkolny mgr Karina Sokołowska.

 


 

 

Rajd Palmiry 2015 - Karta zgłoszenia

 


 

Wyprawka dla Pierwszaka

 

Piórnik

2 ołówki, 1 temperówka, 1 gumka, kredki ołówkowe, klej w sztyfcie;

 

Wyprawka

Nożyczki, akwarele, 3 pędzle różnej grubości, klej w sztyfcie, plastelina, 5 kolorowych bibuł, 2 bloki techniczne A4 białe, 2 bloki techniczne A4 kolorowe, 2 bloki techniczne A3 białe, 2 bloki techniczne A3 kolorowe, teczka papierowa, 2 kolorowe papiery A4, ręcznik papierowy, pastele olejne z 24 lub 32 kolorami, ryza papieru do drukarki na klasę;

 

Strój gimnastyczny w podpisanym worku

Biała koszulka, buty na gumowej podeszwie sznurowane, granatowe lub czarne spodenki.

 


 

Zestaw podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze w roku szkolnym 2015/2016.

 

Podręczniki zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do nauczania poszczególnych przedmiotów, na podstawie opinii rzeczoznawców.

 

Klasy I, II, IV (religia)

 

Klasa III

 

Klasa V

 

Klasa VI

 


 

Potrzebna pomoc dla Przemka


Szanowni Państwo!


14 maja 2015 roku, w czwartek w Naszej szkole podczas przerw i w czasie trwania  Drzwi Otwartych odbędzie się kiermasz ciast. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Przemka Kmieckia, ucznia naszej szkoły.

 

KmieciakP1501.jpg


Przemek Kmieciak jest uczniem Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze. W listopadzie 2014 roku skończył 12 lat. Przez pierwsze cztery lata rozwijał się prawidłowo, choć był drobniejszy niż jego rówieśnicy i gorzej mówił. Przeprowadzone badania specjalistyczne potwierdziły genetyczną chorobę - postępujący zanik mięśni. Choroba ta jest niestety postępująca i nieuleczalna, Przemek porusza się na wózku inwalidzkim, wcześniej, czy później nie będzie mógł samodzielnie oddychać. Niezbędny będzie specjalistyczny, drogi sprzęt, który zakupić muszą rodzice.


Dochód ze sprzedaży ciast przeznaczony będzie min. na zakup nowego, a przede wszystkim większego wózka inwalidzkiego, który choć w min. stopniu ułatwi życie codzienne Przemka.


Zapraszamy serdecznie na kiermasz!

 

 

KmieciakP1503.jpg


Nie szkodzi, że kwota ta może wynosić kilka czy kilkanaście złotych - ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. To niewielki wysiłek, a dla nas znaczy tak wiele. Prosimy o okazanie serca, za co serdecznie DZIĘKUJEMY!!!.


Przemek z Rodziną i Gronem Pedagogicznym SP w Wiśniowej Górze

 


 

„Góra Grosza 2014”
w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza

w Wiśniowej Górze


Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, zgłosili swoje uczestnictwo i przyłączyli się do

XV edycji akcji „Góra Grosza”, zorganizowanej przez Towarzystwo NASZ DOM pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W dniach 24.11.2014r. – 5.12.2014r. uczniowie naszej szkoły zbierali monety.

Zebrane podczas akcji pieniądze zostały przekazane Towarzystwu NASZ DOM oraz częściowo przeznaczone na dofinansowanie wycieczek oraz na zakup niezbędnych rzeczy najbardziej potrzebującym uczniom naszej szkoły.

Łączna kwota zebrana podczas tegorocznej akcji wyniosła 771,64 zł.

 


 

KLUB SZKÓŁ UNICEF


Nasza Szkoła przystąpiła do KLUBU SZKÓŁ UNICEF. W Klubie działa już ponad 700 placówek w Polsce. Na terenie szkoły będą prowadzone akcje promując e idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka. Liczymy na pomoc i wsparcie naszych działań. Mamy nadzieję, że okaże się to ciekawym i ważnym doświadczeniem dla całej społeczności szkolnej.

 

logo_klubu_szkol_[640x480].jpg

 

 


 

Szanowni Rodzice


Z wielką przyjemnością informujemy, że od dnia 23.02.2015r. rozpoczynamy w naszej szkole proces rekrutacyjny, naboru uczniów do klas I, który będzie trwał do 31.03.2015r.


Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.


W związku z tym, dnia 14 maja 2015r. (czwartek) o godz.14:00, zaplanowaliśmy spotkanie organizacyjno-informacyjne z Dyrektorem Szkoły, Nauczycielami, Rodzicami oraz Dziećmi, pod hasłem: ,,Dzień otwarty”.

 


Serdecznie zapraszamy


 

Rekrutacja do klas I - WNIOSKI

 

 

Zgloszenie - dzieci z obwodu szkoły

 

Wniosek - dzieci spoza obwodu - str.1

 

Wniosek - dzieci spoza obwodu - str.2

 


 


Potrzebna pomoc dla Przemka


Przekaż 1% swojego podatku dla Przemka Kmieciaka

 


Szanowni Państwo!


Przemek Kmieciak jest uczniem Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.


W listopadzie 2014 roku skończy 12 lat.


Przez pierwsze cztery lata rozwijał się prawidłowo, choć był drobniejszy niż jego rówieśnicy i gorzej mówił. Przeprowadzone badania specjalistyczne potwierdziły genetyczną chorobę - postępujący zanik mięśni.


Choroba ta jest niestety postępująca i nieuleczalna, Przemek porusza się na wózku inwalidzkim, wcześniej, czy później nie będzie mógł samodzielnie oddychać. Niezbędny będzie specjalistyczny sprzęt, który zakupić muszą rodzice. Jest on bardzo drogi, dlatego poprzez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych (Ptchnm). Oddział regionalny w Łodzi Przemek wraz z rodzicami prosi ludzi dobrej woli o pomoc w zebraniu potrzebnej sumy.


Aby pomóc Przemkowi, wystarczy przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2014 rok wpisać w PIT KRS Ptchnm  0000 022 383 z dopiskiem DLA PRZEMKA KMIECIAKA.


Nie szkodzi, że kwota ta może wynosić kilka czy kilkanaście złotych - ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. To niewielki wysiłek, a dla nas znaczy tak wiele. Prosimy o okazanie serca, za co serdecznie DZIĘKUJEMY!!!.


Przemek z Rodziną i Gronem Pedagogicznym SP w Wiśniowej Górze

 


 

Etyka nie tylko dla smyka

 

etyka_nie_tylko_dla_smyka.jpg

 

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła bierze udział w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. Projekt został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i jest skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców. Celem projektu jest zwiększenie roli nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, oraz przygotowanie ich do świadomego podejmowania właściwych wyborów.

 

Szkolnym liderem projektu jest Monika Adamus.

 

Uczestnikami projektu są uczniowie klasy:

Ia - wychowawca: Agnieszka Miller

IIa - wychowawca: Monika Adamus

IIIb - wychowawca: Dorota Nowakowska