link do bip


Informuję, że w związku z istniejącym stanem epidemii termin składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok 2020 zostaje przedłużony do dnia 08.05.2020 r.

 

Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych do placówek oświatowych możliwe jest również za pomocą poczty elektronicznej w formie skanów lub zdjęć podpisanych dokumentów.

 


 

Nabór do przedszkola


Ogłoszenie - nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 (plik PDF)


Informacja zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego SPWG (plik PDF)


Dokumenty rekrutacji do przedszkola (plik PDF)


Obowiazek informacyjny do rekrutacji (plik PDF)

 Nabór do klas pierwszych


Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I


***********************************************


Ogłoszenie - nabór do klas I Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze - 2020/2021 (plik PDF)


 

Wnioski do pobrania:

 

Załącznik nr 1 do regulaminu - Zgłoszenie (PDF)

 

Załącznik nr 2 do regulaminu - Wniosek (PDF)

 

Załącznik nr 3 do regulaminu - Oświadczenie (PDF)

 

Obowiązek informacyjny do rekrutacji (PDF)

 REKRUTACJA

 

 

Szanowni rodzice uczniów klas ósmych, poniżej podajemy linki dotyczące postepowania rekrutacyjnego oraz skan ulotki z informacją o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Witryna Kuratorium Oświaty w Łodzi

 

Witryna Ministerstwa Edukacji Narodowej


Ulotka w pliku PDF